Panie starające się o dziecko, a także te panie, które chcą sprawdzić czy przyczyną spóźniającego się okresu nie jest przypadkiem ciąża, mogą sięgać po niezwykle wiarygodny i prosty w obsłudze test ciążowy Quixx – rodzaj testu płytkowego lub po równie prosty w obsłudze test strumieniowy. Oba rodzaje testów dostępne są w każdej aptece, charakteryzują się niezwykle wysoką skutecznością, jeśli chodzi o ocenę tego, czy kobieta jest w ciąży, czy nie. Wiarygodność tego typu testów wynosi 99%, a zatem prawdopodobieństwo błędu jest naprawdę znikome. W pewnych sytuacjach wynik testu może być jednak zaburzony. Jakie to sytuacje?

test ciążowy quixx

Testy ciążowe i ich wiarygodność

Płytkowy test ciążowy Quixx analizuje poziom hormonu HCG w moczu kobiety – jest to hormon wydzielany przez rozwijające się łożysko. W przypadku prawidłowo przebiegającej ciąży, obecność tego hormonu wykryć można już w ciągu 6-7dni od dnia momentu zapłodnienia, przy czym jego wartość szybko wzrasta (przyjmuje się, że ulega podwojeniu w ciągu 1-2dni). Dzięki temu łatwo potwierdzić lub zaprzeczyć niepewnym wynikom, powtarzając test to 1-2 dniach od przeprowadzenia pierwszego pomiaru. Niestety metoda pomiarowa ma pewne wady. Na wiarygodność pomiaru mogą wpływać takie czynniki jak alkohol lub pewnego rodzaju schorzenia, które stają się przyczyną większego wydzielania hormonu HCG. Dlatego testu ciążowego Quixx i innych testów aptecznych przeznaczonych do samodzielnego przeprowadzenia w warunkach domowych nie należy przeprowadzać po alkoholu – wynik może być fałszywie dodatni lub ujemny. Jeśli wielokrotnie powtarzany wynik testu testy ciążowego jest stale dodatni, a okaże się, że kobieta jednak nie jest w ciąży, warto skonsultować się z lekarzem. Przyczyną podwyższonego poziomu hormonu może być bowiem jakiegoś rodzaju choroba.

Testy Quixx na tapecie

Fałszywe pozytywne lub negatywne wynik testów ciążowych Quixx mogą pojawić się również wtedy, gdy stężenie hormonu HCG jest skrajnie wysokie – gdy ciąża jest bardziej zaawansowana. W takim przypadku próbkę moczu należy rozcieńczyć z wodą demineralizowaną w stosunku 1:1. Dzięki temu stężenie hormonu stanie się mniejsze i wynik testu nie będzie już przekłamany. Do przekłamania w wynikach testu może dojść również wtedy, gdy stężenie hormonu HCG jest skrajnie niskie. W takiej sytuacji test najlepiej powtórzyć. Wystarczy odczekać 48h i przebadać nową próbkę moczu. Jeśli wynik będzie taki sam jak poprzednio, najprawdopodobniej jest on prawidłowy. Test ciążowy Quixx będzie pokazywały pozytywny wynik także po porodzie, cesarskim cięciu lub po poronieniu, co najmniej przez kilka tygodni, co wynika z naturalnie podwyższonego poziomu hormonu HCG.