O tym, jak ważna w przypadku dzieci w każdym wieku jest nauka, nie trzeba chyba nikomu przypominać. Oprócz odpowiedniego wykształcenia i przygotowania kadry pedagogicznej, ogromny wpływ na to, jakie efekty przyniesie nauka ma na pewno wyposażenie szkół – to jaką jakość prezentuje i na ile dobre warunki do pobierania wiedzy daje. Dobierając wyposażenie szkół – chociaż to samo dotyczy również sprzętów przeznaczonych dla innych instytucji oświatowych, takich jak przedszkola czy świetlice edukacyjne – na pewno szczególną uwagę zwrócić należy na meble.Jak wiemy, w przypadku dzieci nietrudno jest o wypadki czy urazy – dlatego też wyposażenie szkół koniecznie musi być pod każdym względem bezpieczne. Nie powinniśmy zapominać również o innej, niezwykle ważnej kwestii – chodzi o to, by wyposażenie przedszkoli czy szkół było dla dzieci wygodne i dostosowane do budowy ich ciała. Wyposażenie przedszkoli to jednak nie tylko meble – to również przecież zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy oraz inne przedmioty służące organizowaniu czasu wolnego dla najmłodszych. Koniecznie wśród sprzętów szkolnych powinny znaleźć się również pomoce naukowe – atlasy, mapy, projektory i plansze informacyjne.