Wczesna edukacja muzyczna dzieci to wielka korzyść dla ich przyszłego rozwoju. Zajęcia umuzykalniające to zatem jedne z najbardziej rozpowszechnionych i cieszących się rosnącą popularnością zajęć dla dzieci w wieku niemowlęcym oraz przedszkolnym nie tylko na zachodzie, ale także w naszym kraju. Zajęcia gordonowskie to jedna z form zajęć muzycznych dla najmłodszych dzieci, która pozwala przynajmniej częściowo zagospodarować olbrzymi potencjał wynikający z niezwykłej chłonności umysłów dzieci w wieku od 0 do 6 lat, zwłaszcza dzieci w wieku do dwóch lat.

Zajęcia gordonowskie oparte są na zasadach wypracowanych przez znanego amerykańskiego jazzmana, psychologa i pedagoga, profesora Edwina E. Gordona. Ten amerykański badacz muzyki jest autorem wielu publikacji traktujących o edukacji muzycznej w wieku dziecięcym, zwłaszcza w pierwszym okresie rozwoju dziecka. Jego prace poparte wieloma badaniami empirycznymi zyskały duży rozgłos na całym świecie i cieszą się dużym zainteresowaniem zarówno wśród rodziców małych dzieci, jak i wśród osób związanym z edukacją muzyczną najmłodszych. W Polsce propagowaniem tej formy edukacji muzycznej zajmuje się Polskie Towarzystwo E.E. Gordona z Bydgoszczy, które co pewien czas organizuje kursy dla osób zajmujących się edukacją muzyczną najmłodszych dzieci. Dzięki działalności wspomnianego Towarzystwa, popularność zajęć gordonowskich w naszym kraju wyraźnie wzrasta. Potwierdzeń należy szukać w takich ośrodkach jak Warszawa, gdzie bez większego problemu można znaleźć placówki prowadzące tego typu zajęcia dla dzieci oraz dla kobiet w ciąży – według najnowszych badań, edukację muzyczną dziecka można rozpocząć jeszcze przed jego narodzinami.

Jeśli zastanawiasz się czym są zajęcia gordonowskie, najprostszą odpowiedzią będzie stwierdzenie, że to zajęcia muzyczne, a konkretnie rzecz biorąc zajęcia umuzykalniające. Podczas takich zajęć zamiast słuchania muzyki, rodzicie i ich dzieci uczestniczą w tworzeniu dźwięków z wykorzystaniem podstawowych narzędzi muzycznych tj. kastaniety, grzechotki, dzwoneczki czy tamburyny, a także przy wykorzystaniu własnego głosu, czyli przez śpiew. Tego typu zajęciom mogą towarzyszyć także różnego rodzaju zabawy z wykorzystaniem prostych przedmiotów tj. bańki mydlane, kolorowe chusty, wstążeczki, piórka i wiele innych. Celem zajęć jest jak największe zaangażowanie dziecka w zabawę, co sprzyja pobudzeniu jego zdolności poznawczych, rozumienia muzyki, zdolności komunikacyjnych, zdolności do kreowania nowych rzeczy oraz umiejętności improwizacji.